Beton

Beton powstaje w wyniku wiązania i twardnienia mieszanki betonowej. Jest materiałem powstałym poprzez połączenie cementu (spoiwa) z woda oraz kruszywem (wypełniaczem), a
także ewentualnymi dodatkami. Woda pozwala na uzyskanie pożądanej konsystencji wyrobu, a wypełniacze nadają mu odpowiednie właściwości. Kruszywem jest zwykle piasek lub żwir, którego średnice ziaren dobierane są w zależności od pożądanych cech betonu.

Zgodnie z definicja zawarta w normie PN-EN 206+A1 :2016-12 beton to „materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu"

Jako producent betonu, oferujemy mieszanki betonowe o zróżnicowanym składzie. Produkujemy beton różnej klasy, który wykazuje zróżnicowany stopień wytrzymałości na ściskanie. Wytwarzany przez nas beton jest powszechnie stosowany w branży budowlanej do wytwarzania betonowych elementów konstrukcyjnych, m.in. bloczków betonowych, murów oporowych, prefabrykatów betonowych.